ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Místní organizace Nové Hrady

 HISTORIE MÍSTNÍ ORGANIZACE

Místní organizace sportovních rybářů padesátiletá

Místní organizace Českého rybářského svazu Nové Hrady si na své výroční členské schůzi dne 10. března letošního roku připomněla důležité výročí – výročí jubilejní které si právě v letošním roce připomíná (dožívá). Naší organizaci je v letošním roce 2012 již 50 let. Ustavující schůzky Místní organizace se 12. dubna 1962 zúčastnilo 31 skalních sportovních rybářů ochotných věnovat značnou část svého volného času svému koníčku a to i s vědomím potřeby odpracovat spousty hodin ve prospěch rozvoje sportovního rybolovu, chovu ryb a v tomto duchu i aktivní činnosti místní organizace. Připomeňme si některé z nich i když převážná většina již nejsou mezi námi. Byly to například pánové Karel Polák, Roman Roule, František Prinz, František Holzer, Josef Kadlec, Josef Hanzal, Karel Zadražil, Stanislav Štangl, Miloslav Suchý, Ing. Vladimír Gelnar, Václav Švepeš který byl zvolen prvním předsedou Místní organizace. Patří jim všem poděkování. Za zmínku určitě stojí pan Vojtěch Jindra který rovněž patřil k zakládajícím členům Místní organizace a pořád patří k platným a jedním z nejaktivnějších členů místní organizace. Přejeme mu aby tak tomu bylo co nejdéle .. Nedá mi neodcitovat jednu větu z článku Hlasů Novohradska číslo 13 z dubna 1972 kde pan Josef Hanzal jako autor tohoto článku a zároveň finanční hospodář MO píše, cituji „ Zvlášť je třeba poděkovat Vojtěchu Jindrovi , který svojí starostlivostí o chov kapří násady má plné absolutorium mezi ostatními členy“ konec citace. Panu Jindrovi láska k tomuto našemu koníčku k rybám vydržela dodnes a dodnes mu to již zmiňované absolutorium patří. Popřejme mu a všem zakládajícím a doposud aktivním členům v celé éře padesáti let aby jim láska k tomuto koníčku, k rybám a přírodě hodně dlouho vydržela a mohli mladší kolegy nadále vést a předávat jím své nemalé znalosti a zkušenosti. V roce 1972 měla již Místní organizace 80 členů. K nemalé zásluze Místní organizace patří i práce s dětmi a mládeží které se rovněž věnuje dlouhodobě. Dětské rybářské kroužky na Nových Hradech i v Horní Stropnici připravily již mnoho dětiček nejen po stránce seznamování s činností sportovního rybáře ale i poznávání a chránění přírody a možnosti vyžití volného času při této činnosti. Pravidelně jsou pořádány i Dětské rybářské závody u příležitosti Dne dětí v měsíci červnu a to na obou sportovních revírech . Této záslužné činnosti se obětavě věnovali například pan učitel Miloslav Suchý, Jaroslav Prinz, Mgr. Petr Kroupa a další členové MO.

Zásluhy na činnosti Místní organizace patří samozřejmě i celé řadě dalších obětavých funkcionářů a členů. Pro zajímavost, uvedu ještě několik z nich kteří nejen jako funkcionáři ale hlavně jako „tahouni „Místní organizace odpracovali mnoho hodin pro neustálé vylepšování Sportovních revírů a rybochovných zařízení , udržení rybářského sportu a jeho a rozvoji na Novohradsku. Zpomeňme například pana Ervína Neumana, Jana Korandu, Františka Čupitu, Ladislava Kříže st., Josefa Brožku, Františka Zítka, Františka Knayzse, Václava Kučeru st,.Lubomíra Pura ale v neposlední řadě i Josefa Zborníka, Vaclava Dolejšího a Josefa Kottnauera, poslední dva i jako předsedy MO kteří rovněž dlouhá léta svědomitě a obětavě táhli MO.

Místní organizace dlouhodobě hospodaří na mimopstruhových sportovních revírech Zevlův rybník v katastru Nových Hradů a rybník Farský v Horní Stropnici , dále na pstruhových revírech Humenická nádrž a Stropnička. Ve 12 rybochovných rybnících dochováváme průměrně 80q násadových ryb převážně kaprů, línů, štik a v poslední době i amurů. Další rybí násady nám pravidelně dodává v rámci zarybňovácího plánů Jihočeský územní svaz Boršov nad Vltavou. Celkové hodnocení výsledků zarybňování, rozsahu činnosti Místní organizace která se postupně rozrostla až na současných 185 členů zcela určitě patří k aktivním a tím i životaschopným organizacím nejen na Nových Hradech ale i v Horní Stropnici. Poděkování patří z cela určitě i Obecnímu úřadu v Horní Stropnici a Městskému úřadu na Nových Hradech kde sportovní rybáři vždy nacházeli podporu a to jak v oblasti pronájmu chovných rybníků, tak i pomoc materiální či finanční.

Máme na co vzpomínat , měli a máme se od koho učit. Uděláme tedy vše proto abychom udrželi vysokou standartu nastavenou našimi předchůdci, k tomu nám všem přeju hodně zdraví a potřebný elán k vykročení do další PADESÁTKY.